Fresh

pro-5.jpg

Kinmedai - Alfonsino

products_fresh_img_02.jpg

Anago Sea -

Eel

pro-1.jpg

Aji - Horse Mackerel

products_fresh_img_04.jpg

Sayori - Half Back

products_fresh_img_05.jpg

Uni Sea - Urchin

products_fresh_img_06.jpg

Itoyori - Threadfin

products_fresh_img_07.jpg

Ishgakidai -Back Porgy

products_fresh_img_08.jpg

Kegani - Horse Crub 

products_fresh_img_09.jpg

Kohada - Gizzard Shad

products_fresh_img_10.jpg

Medai - Japanese Red

products_fresh_img_11.jpg

Katsou -

Bonito

products_fresh_img_12.jpg

Saba -

Markerel

products_fresh_img_13.jpg

Sake  -

Salmon

products_fresh_img_14.jpg

Tako -

Octopus

pro-3.jpg

Sumi Ikka -Cuttlefish